12 септември
2012
The New Yorker
Творбите на Eric Drooker, кореняк Нюйоркчанин, идват от ярки спомени и градски епифании.