12 септември
2012
Емблемни неволи
Без коментар. Bentley – Rich, Chery (Китай) Lamborghini – Arash (Великобритания) Toyota – Merry (Китай) Toyota – Jincheng (Китай) Oldsmobile – Mahindra (Индия) Jeep – Geep (Филипини)