31 март
2011
Уникална, универсална опаковъчна хартия
Мега идейно – опаковате, ограждате и готово. По идея на Fabio Milito, Francesca Guidotti. Днес само идейни теми, бре.