5 декември
2013
Висок ток от Sebastian Errazuriz
Проектът носи името “12 shoes for 12 lovers“. Тук са десет. Всяка обувка носи име, което е отражение на интимните преживявания на авторът с определена жена. Например, заглавната е посветена на Alison и носи името “Златотърсачка”.