4 декември
2013
Фациални експресии
Фациални експресии (1)
Александър Хохлов твори върху човешки лица твърде креативно, дори леко стъписва.
Фациални експресии (2) Фациални експресии (3) Фациални експресии (4) Фациални експресии (5) Фациални експресии (6) Фациални експресии (7) Фациални експресии (8) Фациални експресии (9) Фациални експресии (10) Фациални експресии (11)