Все хора са. Само на Джордж Лукас малко се е поояла… Гласувайте на свежо. Благодаря!