26 март
2011
Масова фотография
Още ехее, преди век, фотографът Arthur Mole е подреждал хиляди хора в символични формации. През 1918 г. специално за този портрет на президентът Woodrow Wilson, са използвани 21,000 войници от Camp Sherman в Chillicothe, Ohio. Пак през същата 1918, 18,000 офицери и войници позират във формата на Статуята на Свободата.