26 март
2011
That’s all folk!
Добър опит за обелване на думата “фолк”. Фолклорната музика, българска, е уникална, спор няма, но трудна, тежка и претенциозна. Ухото ти трябва да е достатъчно опитно, ако смея, за да смелиш звуците, да не говорим да ги и харесаш. Трябва да се мине път дълъг, за да се хареса народната ни музика, т.е. да се разбере. Мисля, че фолклорът ни никога няма да е достъпен за масата. И, простете за агресийката, по-добре.