9 септември
2011
Обама в колежа
Като рекламно лице на Lucky Strike е моят стар приятел. Снимките са дело на Lisa Jack.