22 май
2012
Рокери
По-изразителни портрети не бях зървал скоро. Проект на Sandro Miller.