23 май
2012
Евентуалното бъдеще
Ще дойде ден, в който клавиатурата и мишката ще изчезнат.