30 март
2012
Змийска красота
Змиите притежават ужасно пренебрегвана красота, само заради едното изопачено и инертно възприятие за тях (оня се застъпи за змиите). Колкото по-смъртоносни – толкова по-красиви. Дело на Mark Laita, който има доста интересни проекти. Тук намерих стар пост по темата.