29 март
2012
Колата, която си кара сама
Всичко ОК, но в “по-дивашка” среда не знам компютърът какво ще изчисли. Няма да съм от поколението, което ще се качи на това, най-малкото, защото съм прекалено скептичен.