6 август
2015
1960 Chevrolet CERV 1
1960 Chevrolet CERV 1 (1)
Кръстникът на съвременния Корвет, изключително дело на Zora Arkus-Duntov. via
1960 Chevrolet CERV 1 (2)1960 Chevrolet CERV 1 (3)1960 Chevrolet CERV 1 (4)1960 Chevrolet CERV 1 (5)1960 Chevrolet CERV 1 (6)1960 Chevrolet CERV 1 (7)1960 Chevrolet CERV 1 (8)1960 Chevrolet CERV 1 (9)