30 септември
2014
Триколката!
Триколката! (1)
Едно силно оригинално градско решение, дело на Kiffy Urban Tricycle. Браво бе!
Триколката! (2) Триколката! (3) Триколката! (4) Триколката! (5) Триколката! (6) Триколката! (7)