30 ноември
2010
Из улиците с Google Street, част 2
Първа част тук.