25 януари
2010
Матадорът
Представен в поредица портрети от Джеф Мартин снимани в и около Мадрид. Матадор в превод, тъй да се каже, иде като “убиец” (от късен латински – matare, убивам, понеже това ми е майчин език). Това е човекът със сабята. Останалите са покадори и бандерилери. Най-известният матадор е бил Juan Belmonte, дето се вика основоположник на правилата и методиките на модерния матадор. Тия смели люде често биват намушквани от биковете, като откак се води статистика (1700 г. натам) са умрели 52-ма на арената.