24 май
2012
Холивуд кора
Гледайте в центъра, където е отбелязано с кръст. С периферното си зрение ще видите страшни неща :)