4 март
2011
Плацебо power
Плацебо е пример за начинът, по който психиката може да въздейства върху тялото – позитивно или негативно. Интересно видео.